Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Badania specjalistyczne w All-Med

Obecnie w All-Med do dyspozycji pacjentów mamy niespełna 50 gabinetów specjalistycznych, w tym gabinety ginekologii i położnictwa, laryngologii, dermatologii.

Wybierz swoje badanie

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
x
Wszystkie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

TSH

Badanie poziomu hormonu tyreotropowego (TSH) w celu oceny funkcji tarczycy.
od
30,00 zł

PT (INR)

Laboratoryjny test krzepnięcia krwi, służący do monitorowania skuteczności leczenia przeciwzakrzepowego, zwłaszcza przy stosowaniu leków przeciwkrzepliwych takich jak warfaryna.
od
15,00 zł

APTT

Laboratoryjny test krzepnięcia krwi, który mierzy czas, w jakim powstaje skrzep w odpowiedzi na czynniki krzepnięcia w osoczu. Jest to ważne badanie, które pomaga w diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia, monitorowaniu terapii przeciwkrzepliwych i ocenie ryzyka krwawienia.
od
15,00 zł

Fibrynogen

Pomiar poziomu fibrynogenu w organizmie jest ważny w diagnostyce i monitorowaniu różnych stanów, takich jak zaburzenia krzepnięcia, choroby wątroby czy stan zapalny.
od
21,00 zł

Glukoza

Pomiar poziomu glukozy we krwi jest ważny w diagnostyce i monitorowaniu cukrzycy oraz ocenie ogólnego metabolizmu w organizmie.
od
12,00 zł

Sód

Pomiar poziomu sodu we krwi jest istotny dla monitorowania równowagi elektrolitowej, diagnozowania zaburzeń wodno-elektrolitowych i oceny funkcjonowania układu nerwowo-mięśniowego.
od
15,00 zł

Potas

Pomiar poziomu potasu we krwi jest istotny dla monitorowania równowagi elektrolitowej, diagnozowania zaburzeń elektrolitowych i oceny funkcjonowania układu nerwowo-mięśniowego oraz serca.
od
15,00 zł

Cholesterol całkowity

Pomiar poziomu cholesterolu całkowitego jest ważny dla oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ponieważ wysoki poziom cholesterolu całkowitego może przyczyniać się do tworzenia się złogów w naczyniach krwionośnych.
od
15,00 zł

Cholesterol HDL

Frakcja "dobrego" cholesterolu obecnego we krwi. HDL jest odpowiedzialny za transportowanie nadmiaru cholesterolu z tkanek do wątroby w celu jego wydalania, co pomaga w ochronie przed chorobami sercowo-naczyniowymi. Wyższy poziom cholesterolu HDL uważany jest za korzystny, ponieważ odgrywa rolę w redukcji ryzyka miażdżycy i zawału serca.
od
15,00 zł

Cholesterol LDL met. bezpośrednią

Monitorowanie i kontrolowanie poziomu cholesterolu LDL ma istotne znaczenie w prewencji chorób sercowo-naczyniowych.
od
39,00 zł

Trójglicerydy

Monitorowanie poziomu trójglicerydów jest ważne w kontekście oceny ryzyka metabolicznego i zdrowia sercowo-naczyniowego.
od
15,00 zł

ALT

Pomiar poziomu ALT we krwi jest często stosowany jako wskaźnik uszkodzenia wątroby, ponieważ podwyższone wartości mogą wskazywać na choroby wątroby, takie jak zapalenie wątroby, stłuszczenie wątroby, toksyczne uszkodzenie wątroby lub inne schorzenia. Pomiar poziomu ALT jest często wykonywany w ramach rutynowych badań wątrobowych lub w celu monitorowania skuteczności leczenia.
od
16,00 zł

AST

Pomiar poziomu AST we krwi jest stosowany jako wskaźnik uszkodzenia tkanek, zwłaszcza wątroby i serca.
od
16,00 zł

Fosfataza zasadowa

Badanie leaboratoryjne przeprowadzane dla oceny funkcji tych tkanek oraz identyfikacji ewentualnych zaburzeń.
od
17,00 zł

Bilirubina całkowita

Badanie leaboratoryjne przeprowadzane dla oceny funkcji wątroby i diagnozowania różnych schorzeń, takich jak żółtaczka, choroby wątroby, zastój żółciowy czy niedokrwistość.
od
15,00 zł

Bilirubina wolna (pośrednia)

Badanie jest używane do diagnozowania różnych chorób wątroby, żółtaczki, chorób hemolitycznych czy innych zaburzeń metabolicznych.
od
41,00 zł

GGTP

Badanie jest stosowane w diagnostyce i monitorowaniu chorób wątroby, zwłaszcza w przypadku uszkodzenia wątroby spowodowanego alkoholem, toksynami lub niektórymi lekami.
od
17,00 zł

Morfologia krwi (pełna)

Badanie laboratoryjne służące do identyfikacji różnych zaburzeń krwi, takich jak niedokrwistość, infekcje, choroby krwi czy zaburzenia krzepnięcia.
od
17,00 zł

Cholinoesteraza

Badanie oceniające aktywność enzymu, który jest zaangażowany w przekaźnictwo cholinergiczne w organizmie.
od
46,00 zł

Dehydrogenaza mleczanowa

Pomiar aktywności enzymu związanej z metabolizmem kwasu mlekowego, co może dostarczać informacji diagnostycznej o różnych stanach klinicznych.
od
17,00 zł

Amylaza

Pomiar aktywności enzymu, który bierze udział w trawieniu skrobi i glikogenu.
od
16,00 zł

Mocznik

Badanie służące do oceny poziomu mocznika w organizmie, które może być przydatne w diagnozowaniu różnych schorzeń.
od
15,00 zł

Kreatynina (eGFR)

Pomiar poziomu kreatyniny, substancji powstającej w wyniku rozpadu mięśniowych związków energetycznych, co pozwala ocenić funkcję nerek (eGFR - oszacowanie wskaźnika filtracji kłębuszkowej).
od
15,00 zł

Cystatyna C

Badanie oceniające poziom cystatyny C, substancji produkowanej przez komórki ciała i wydalanej przez nerki, które może służyć jako marker funkcji nerek.
od
85,00 zł

Kwas moczowy

Pomiar stężenia kwasu moczowego w organizmie, co jest związane z metabolizmem puryn i może mieć znaczenie w diagnostyce dny moczanowej i innych chorób.
od
15,00 zł

Białko całkowite

Badanie oceniające całkowite stężenie białka w osoczu krwi, co może dostarczać informacji o ogólnym stanu zdrowia i stanach chorobowych.
od
17,00 zł

Rozmaz krwi (manualnie)

Badanie laboratoryjne umożliwiające identyfikację różnych rodzajów krwinek i ich zmian, co może pomóc w diagnozie i monitorowaniu różnych chorób i zaburzeń krwi.
od
15,00 zł

Albumina

Pomiar stężenia albumin, jednego z głównych białek w osoczu krwi, co pozwala ocenić funkcję wątroby i stan odżywienia organizmu.
od
24,00 zł

Proteinogram

Analiza elektroforetyczna frakcji białkowych w osoczu krwi, co pozwala ocenić profil białkowy i wykryć ewentualne nieprawidłowości.
od
39,00 zł

Żelazo

Badanie mające na celu ocenę poziomu żelaza w organizmie, które może dostarczyć informacji o stanie odżywienia i funkcji hematologicznych.
od
21,00 zł

Ferrytyna

Pomiar stężenia ferrytyny, białka odpowiedzialnego za magazynowanie żelaza w organizmie, co może być przydatne w diagnozowaniu niedoboru żelaza lub chorób związanych z jego nadmiarem.
od
57,00 zł

Wapń całkowity

Badanie mające na celu ocenę całkowitego stężenia wapnia w organizmie, co może być związane z metabolizmem kości i funkcją tarczycy.
od
15,00 zł

Chlorki

Pomiar stężenia jonów chlorkowych w organizmie, które może mieć znaczenie w ocenie równowagi elektrolitowej i funkcji nerek.
od
17,00 zł

Fosfor nieorganiczny

Badanie oceniające poziom nieorganicznej postaci fosforu w organizmie, co jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania kości, mięśni i układu nerwowego.
od
17,00 zł

Magnez

Pomiar stężenia magnezu, mikroelementu niezbędnego dla wielu procesów metabolicznych, co może mieć znaczenie w diagnostyce zaburzeń elektrolitowych i funkcji mięśni.
od
17,00 zł

Kał - badanie ogólne

Analiza kału mająca na celu ocenę ogólnych cech fizykochemicznych i mikroskopowych, co może dostarczyć informacji o funkcjonowaniu układu pokarmowego.
od
27,00 zł

Kał - resztki pokarmowe

Badanie mające na celu wykrycie obecności niezmienionych fragmentów pokarmowych w kale, co może wskazywać na zaburzenia trawienia lub wchłaniania.
od
12,00 zł

Kał - pasożyty (1 ozn.)

Analiza kału w celu wykrycia obecności pasożytów, co jest istotne w diagnostyce zakażeń pasożytniczych.
od
15,00 zł

Owsiki (wymaz parazytologiczny)

Badanie mające na celu wykrycie obecności owsików (Enterobius vermicularis) poprzez pobranie wymazu z okolic odbytu i analizę mikroskopową, co jest powszechną metodą diagnostyczną przy podejrzeniu inwazji owsikowej.
od
29,00 zł

Kał - G. lamblia met. ELISA

Badanie mające na celu wykrycie obecności pierwotniaka Giardia lamblia w kale przy użyciu metody immunoenzymatycznej (ELISA), co jest ważne w diagnostyce giardiozy.
od
30,00 zł

Kał - krew utajona (bez diety)

Badanie mające na celu wykrycie obecności niewidocznej gołym okiem krwi w kale, co może wskazywać na krwawienia w przewodzie pokarmowym, niezależnie od diety.
od
30,00 zł

Kał - rota i adenowirusy

Badanie mające na celu wykrycie obecności wirusów rotawirusa i adenowirusa w kale, co jest istotne w diagnostyce zakażeń układu pokarmowego.
od
63,00 zł

CRP, ilościowo

Pomiar ilości białka C-reaktywnego w organizmie, które jest wskaźnikiem stanu zapalnego i może być przydatne w diagnozowaniu i monitorowaniu różnych chorób.
od
18,00 zł

Prokalcytonina, ilościowo

Pomiar ilości prokalcytoniny, białka związanego z reakcją zapalną, które może mieć znaczenie w diagnostyce infekcji bakteryjnych i sepsy.
od
114,00 zł

ASO, ilościowo

Pomiar ilości przeciwciał antystreptolizynowych O, które mogą wskazywać na zakażenie streptokokowe, szczególnie w przypadku choroby reumatycznej.
od
18,00 zł

RF, ilościowo

Pomiar ilości czynnika reumatoidalnego, przeciwciała obecnego w niektórych chorobach autoimmunologicznych, szczególnie w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
od
15,00 zł

Bilirubina związana (bezpośrednia)

Badanie jest istotne dla oceny funkcji wątroby oraz diagnozowania i monitorowania różnych chorób, takich jak choroby wątroby, zapalenie dróg żółciowych czy zastój żółciowy.
od
15,00 zł

hs CRP

Pomiar stężenia wysokoczułej białkowej reaktywnej frakcji C-reaktywnego białka, które może służyć jako wskaźnik ostrego stanu zapalnego w organizmie.
od
30,00 zł

Lipaza

Badanie oceniające aktywność enzymu odpowiedzialnego za trawienie tłuszczów w organizmie.
od
39,00 zł

Odczyn Waalera-Rosego

Badanie mające na celu wykrycie obecności czynnika reumatoidalnego w surowicy krwi, które może być przydatne w diagnostyce chorób reumatycznych.
od
23,00 zł

anty-CCP

Badanie mające na celu wykrycie obecności przeciwciał anty-cytrulinowanych peptydów, które są markerem reumatoidalnego zapalenia stawów.
od
72,00 zł

CK

Pomiar aktywności kinazy kreatynowej (CK), enzymu obecnego w mięśniach, co może być przydatne w diagnozowaniu uszkodzenia mięśniowego.
od
18,00 zł

CK-MB, aktywność

Pomiar aktywności kinazy kreatynowej-MB (CK-MB), podfrakcji CK specyficznej dla serca, co może być przydatne w diagnozowaniu zawału mięśnia sercowego.
od
18,00 zł

CK-MB, mass

Pomiar masy specyficznej kinazy, która może wskazywać na uszkodzenie mięśnia sercowego.
od
30,00 zł

Troponina T

Substancja służąca do wykrywania uszkodzenia mięśnia sercowego.
od
48,00 zł

NT pro-BNP

Badanie mające na celu pomiar stężenia NT pro-BNP, wskaźnika niewydolności serca.
od
226,00 zł

Homocysteina

Pomiar stężenia homocysteiny, która może wskazywać na ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.
od
96,00 zł

Retikulocyty

Określenie liczby retikulocytów, co może wskazywać na zaburzenia wytwarzania czerwonych krwinek.
od
15,00 zł

Płytki krwi (manualnie)

Ręczne określenie liczby płytek krwi, co może być pomocne w diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
36,00 zł

Płytki krwi

Badanie mające na celu określenie liczby płytek krwi, wskaźnika zaburzeń krzepnięcia.
od
20,00 zł

Grupa krwi

Określenie grupy krwi pacjenta.
od
51,00 zł

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (2 oznaczenia)

Identyfikacja grupy krwi pacjenta na podstawie dwóch oznaczeń na karcie identyfikacyjnej.
od
72,00 zł

Grupa krwi z kartą identyfikacyjną (1 oznaczenie)

Identifikacja grupy krwi pacjenta na podstawie jednego oznaczenia na karcie identyfikacyjnej.
od
72,00 zł

P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa)

Badanie przeciwciał odpornościowych (dawniej test Coombsa) w celu wykrycia niezgodności krwi.
od
22,00 zł

Bezpośredni test antyglobulinowy

Bezpośredni test antyglobulinowy służący do wykrywania przeciwciał na powierzchni krwinek.
od
30,00 zł

Gazometria pełna (Hct, Hb, sO2)

Pełna analiza gazometryczna, obejmująca pomiar hematokrytu, hemoglobiny i saturacji tlenu we krwi.
od
40,00 zł

FT4

Badanie poziomu wolnej tyroksyny (FT4) w celu oceny funkcji tarczycy.
od
30,00 zł

FT3

Badanie poziomu wolnej trijodotyroniny (FT3) w celu oceny funkcji tarczycy.
od
30,00 zł

T4

Badanie poziomu hormonu tyreoglobuliny (T4) w celu oceny funkcji tarczycy.
od
29,00 zł

T3

Badanie poziomu trijodotyroniny (T3) w celu oceny funkcji tarczycy.
od
29,00 zł

anty-TPO

Wykrywanie przeciwciał anty-TPO, które mogą wskazywać na autoimmunologiczne schorzenia tarczycy.
od
66,00 zł

anty-TG

Wykrywanie przeciwciał anty-TG, które mogą wskazywać na autoimmunologiczne schorzenia tarczycy.
od
66,00 zł

P/c. p. receptorom TSH (TRAb)

Badanie poziomu przeciwciał blokujących receptory TSH (TRAb) w celu diagnozowania chorób tarczycy, takich jak choroba Gravesa-Basedowa.
od
42,00 zł

Tyreoglobulina

Pomiar poziomu tyreoglobuliny, która jest białkiem produkowanym przez tarczycę i może być stosowana do monitorowania raka tarczycy.
od
54,00 zł

FSH

Pomiar poziomu hormonu folikulotropowego (FSH) w celu oceny funkcji gonad i diagnozowania nieprawidłowości hormonalnych.
od
42,00 zł

LH

Pomiar poziomu hormonu luteinizującego (LH) w celu oceny funkcji gonad i diagnozowania nieprawidłowości hormonalnych.
od
47,00 zł

Estradiol (estrogen)

Pomiar poziomu estradiolu (estrogenu), który jest głównym hormonem żeńskim, w celu oceny funkcji jajników i diagnozowania nieprawidłowości hormonalnych.
od
42,00 zł

Progesteron

Pomiar poziomu progesteronu, który jest hormonem ważnym w cyklu miesiączkowym i ciąży, w celu oceny funkcji jajników i diagnozowania nieprawidłowości hormonalnych.
od
41,00 zł

Prolaktyna

Pomiar poziomu prolaktyny, hormonu odpowiedzialnego za produkcję mleka i regulację cyklu menstruacyjnego, w celu diagnozowania zaburzeń hormonalnych.
od
47,00 zł

Test ciążowy

Test ciążowy, który wykrywa obecność hormonu gonadotropiny kosmówkowej (hCG) w moczu lub krwi, służący do potwierdzenia ciąży.
od
41,00 zł

Beta-HCG

Pomiar poziomu hormonu gonadotropiny kosmówkowej (beta-HCG), który wzrasta w ciąży i może być stosowany do diagnozowania i monitorowania przebiegu ciąży.
od
41,00 zł

HCG wolna podjednostka beta

Pomiar poziomu wolnej podjednostki beta hormonu gonadotropiny kosmówkowej (HCG), który jest używany w diagnostyce ciąży i wczesnych zaburzeń ciąży.
od
113,00 zł

Estriol wolny

Pomiar poziomu wolnego estriolu, który jest jednym z estrogenów produkowanych przez łożysko w ciąży i może być stosowany do oceny funkcji łożyska i rozwoju płodu.
od
39,00 zł

PAPP-A

Pomiar poziomu białka PAPP-A (czynnika związanego z ciążą związanego z białkiem A), które jest używane w badaniach przesiewowych w celu oceny ryzyka wrodzonych wad chromosomowych, takich jak zespół Downa.
od
101,00 zł

DHEA-SO4

Pomiar poziomu sulfatu dehydroepiandrosteronu (DHEA-SO4), który jest hormonem produkowanym przez nadnercza i może być stosowany do oceny funkcji nadnerczy.
od
59,00 zł

DHEA

Pomiar poziomu dehydroepiandrosteronu (DHEA), który jest prekursorem hormonów płciowych i może być stosowany do oceny funkcji nadnerczy.
od
69,00 zł

Androstendion

Pomiar poziomu androstendionu, który jest hormonem steroidowym i może być stosowany do diagnozowania zaburzeń hormonalnych, takich jak zbyt wysoka lub zbyt niska produkcja hormonów płciowych.
od
60,00 zł

OB, odczyn Biernackiego

Test laboratoryjny, który mierzy szybkość opadania krwinek czerwonych w próbce krwi, co może wskazywać na obecność stanów zapalnych lub infekcji w organizmie.
od
12,00 zł

Testosteron

Badania nad testosteronem mają na celu ocenę poziomu tego hormonu w organizmie, co może być istotne przy diagnozowaniu zaburzeń hormonalnych, problemów z płodnością oraz ocenie skuteczności terapii hormonalnej.
od
51,00 zł

Testosteron wolny

Badanie służy do pomiaru ilości biologicznie aktywnego testosteronu, który nie jest związany z białkami transportującymi. Jest to istotne w diagnostyce zaburzeń hormonalnych, takich jak niedobór testosteronu, a także przy podejrzeniu zaburzeń libido, nastrój czy wydolność fizyczną.
od
65,00 zł

SHBG

Te badania mają na celu ocenę poziomu tego białka w organizmie. SHBG pełni ważną rolę w transportowaniu hormonów płciowych, takich jak testosteron i estrogeny. Ocena poziomu SHBG może pomóc w zrozumieniu mechanizmów regulujących dostępność tych hormonów dla tkanek docelowych.
od
83,00 zł

17-hydroksyprogesteron

17-hydroksyprogesteron jest prekursorem innych hormonów, takich jak kortyzol i aldosteron. Te badania mają na celu ocenę poziomu tego związku we krwi i mogą pomóc w diagnozowaniu różnych zaburzeń endokrynologicznych, szczególnie w przypadku podejrzenia wrodzonej nadnerczowości nadpokonajowej.
od
48,00 zł

Cytologia ginekologiczna

Badanie, podczas którego pobiera się próbki komórek z szyjki macicy w celu wykrycia zmian nowotworowych i przednowotworowych. Jest to istotne w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy oraz innych zmian patologicznych w obszarze ginekologicznym.
od
60,00 zł

Biocenoza pochwy

Badania mają na celu ocenę naturalnej flory mikroorganizmów, która występuje w pochwie. Ocena biocenozy pochwy może być istotna w diagnostyce infekcji intymnych i wskazać na ewentualne zaburzenia równowagi mikroflory.
od
35,00 zł

Cytologia cienkowarstwowa (LBC)

Zaawansowana technika badawcza, umożliwiająca analizę komórek pobranych z szyjki macicy w celu wykrycia zmian przednowotworowych i nowotworowych. Metoda ta ma na celu zwiększenie skuteczności diagnozowania chorób ginekologicznych i umożliwienie lepszej interpretacji wyników.
od
120,00 zł

AMH

Badanie ma na celu ocenę rezerwy jajnikowej u kobiet. Mierzenie poziomu AMH może pomóc w prognozowaniu odpowiedzi na terapię hormonalną w przypadku leczenia niepłodności oraz ocenie potencjalnej płodności i określeniu momentu menopauzy.
od
240,00 zł

Makroprolaktyna

Badania mają na celu ocenę poziomu makroprolaktyny we krwi. Makroprolaktyna to forma prolaktyny występująca w większych kompleksach z przeciwciałami. Różnicowanie między formą bioaktywną prolaktyny a makroprolaktyną jest istotne przy diagnozowaniu hiperprolaktynemii i podejrzeniu zaburzeń hormonalnych.
od
203,00 zł

Transferyna

Pomiar poziomu transferyny jest przydatny w diagnozowaniu niedoboru żelaza i monitorowaniu stanu żelaznego organizmu, co może pomóc w zidentyfikowaniu różnych zaburzeń związanych z metabolizmem żelaza.
od
30,00 zł

Witamina B12

Badania mają na celu ocenę poziomu B12 w organizmie. Pomiar stężenia witaminy B12 we krwi jest istotny dla diagnozowania niedoborów, które mogą prowadzić do anemii megaloblastycznej i różnych objawów neurologicznych.
od
70,00 zł

Kwas foliowy

Badania związane z kwasem foliowym mają na celu ocenę jego poziomu we krwi i mogą być ważne w diagnostyce niedoboru kwasu foliowego, szczególnie u kobiet w ciąży, oraz w monitorowaniu terapii i profilaktyki chorób związanych z niedoborem tego składnika.
od
57,00 zł

Erytropoetyna

Badania dotyczące erytropoetyny mają na celu ocenę jej poziomu we krwi i są istotne w diagnozowaniu i monitorowaniu zaburzeń związanych z produkcją czerwonych krwinek, takich jak niedokrwistość.
od
92,00 zł

TIBC

Badanie może pomóc w ocenie statusu żelaza w organizmie i diagnozowaniu różnych zaburzeń związanych z metabolizmem żelaza, takich jak niedobór żelaza lub przeciążenie żelazem.
od
30,00 zł

UIBC

Badanie jest stosowane w diagnostyce zaburzeń związanych z metabolizmem żelaza i może pomóc w identyfikowaniu przyczyn niedoboru żelaza lub przeciążenia żelazem.
od
22,00 zł

Hemoglobina glikowana met. HPLC

Wyniki tego badania odzwierciedlają kontrolę glikemii u osób z cukrzycą przez dłuższy okres czasu i są ważne w monitorowaniu i ocenie skuteczności leczenia cukrzycy.
od
35,00 zł

Hemoglobina glikowana

Wyniki tego badania są istotne w monitorowaniu i ocenie skuteczności terapii cukrzycy oraz ocenie ryzyka powikłań związanych z cukrzycą.
od
35,00 zł

Fruktozamina

Badania mają na celu ocenę średniego poziomu glukozy we krwi w ciągu ostatnich 2-3 tygodni i mogą być przydatne w monitorowaniu kontroli glikemii u osób z cukrzycą.
od
113,00 zł

Insulina

Badania mają na celu ocenę jej poziomu we krwi i są istotne w diagnozowaniu zaburzeń związanych z gospodarką insulinową, takich jak cukrzyca i insulinooporność.
od
69,00 zł

C-peptyd

Badanie polega na ocenie poziomu C-peptydu we krwi. C-peptyd jest produktem rozpadu proinsuliny i jest używany do oceny produkcji endogennej insuliny przez trzustkę. Badanie C-peptydu jest przydatne w diagnostyce cukrzycy i ocenie funkcji trzustki.
od
192,00 zł

Parathormon (intact)

Badanie ocenia poziom tego hormonu we krwi i jest przydatne w diagnozowaniu i monitorowaniu zaburzeń związanych z równowagą wapniowo-fosforanową organizmu.
od
76,00 zł

Kalcytonina

Badanie przydatne w diagnozowaniu i monitorowaniu raka rdzeniastego tarczycy i zaburzeń gospodarki wapniowo-fosforanowej.
od
94,00 zł

Osteokalcyna

Badanie ocenia poziom osteokalcyny w organizmie i jest stosowane w diagnozowaniu i monitorowaniu stanu zdrowia kości, takich jak osteoporoza czy osteomalacja.
od
131,00 zł

Fosfataza kwaśna

Badanie ocenia aktywność enzymu w krwi i jest istotne w diagnozowaniu i monitorowaniu chorób metabolicznych i układu kostno-stawowego.
od
22,00 zł

Fosfataza zasadowa izoenzym kostny

Badanie Fosfatazy zasadowej izoenzym kostny mierzy aktywność izoenzymu fosfatazy zasadowej specyficznego dla kości i jest używane w diagnostyce i monitorowaniu chorób układu kostno-stawowego.
od
54,00 zł

Pyrylinks D w moczu

Badanie moczu służy do oceny obecności związanych z degradacją kości markerów w moczu. Jest stosowane w diagnozowaniu i monitorowaniu chorób kości, takich jak osteoporoza czy choroba Pageta.
od
113,00 zł

Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2

Badanie jest wykorzystywane do oceny aktywności biologicznej witaminy D3 w organizmie i może być przydatne w diagnozowaniu zaburzeń związanych z metabolizmem wapnia i kości.
od
496,00 zł

ACTH

Badanie mierzy poziom hormonu adrenokortykotropowego w organizmie i jest wykorzystywane w diagnozowaniu i monitorowaniu zaburzeń hormonalnych, takich jak choroby przysadki lub nadnerczy.
od
118,00 zł

Kortyzol

Badanie ocenia poziom tego hormonu stresu we krwi i jest stosowane w diagnozowaniu i monitorowaniu chorób związanych z czynnością nadnerczy, takich jak zespół Cushinga.
od
48,00 zł

17-hydroksykortykosteroidy w DZM

Badanie ocenia reakcję organizmu na metyrapon, substancję hamującą produkcję 17-hydroksykortykosteroidów, i jest stosowane w diagnozowaniu zaburzeń czynności nadnerczy.
od
225,00 zł

17-ketosteroidy w DZM

Badanie ocenia reakcję organizmu na metyrapon, substancję hamującą produkcję 17-ketosteroidów, i jest stosowane w diagnozowaniu zaburzeń czynności nadnerczy.
od
225,00 zł

Aldosteron

Badanie mierzy poziom tego hormonu mineralokortykoidowego i jest używane w diagnozowaniu i monitorowaniu zaburzeń związanych z gospodarką sodowo-potasową organizmu.
od
90,00 zł

Aldosteron w DZM

Badanie ocenia reakcję organizmu na metyrapon, substancję hamującą produkcję aldosteronu, i jest stosowane w diagnozowaniu zaburzeń czynności nadnerczy.
od
90,00 zł

Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA)

Badanie służy do oceny poziomu tego metabolitu w moczu i jest stosowane w diagnozowaniu i monitorowaniu nowotworów wywodzących się z komórek neuroendokrynnych, takich jak rakowiak i guz chromochłonny.
od
136,00 zł

Kwas wanilinomigdałowy w DZM (VMA)

Badanie ocenia poziom tego metabolitu w moczu i jest używane w diagnozowaniu guzów chromochłonnych, zwłaszcza guza chromochłonnego nadnerczy (feochromocytoma).
od
196,00 zł

Chromogranina A

Badanie ocenia poziom tego białka wydzielanego przez komórki neuroendokrynne i jest stosowane w diagnozowaniu i monitorowaniu nowotworów neuroendokrynnych, takich jak rak jelita grubego, rak trzustki i rak płuc neuroendokrynny.
od
136,00 zł

Wolne kortykoidy w DZM

Badanie ocenia reakcję organizmu na metyrapon, substancję hamującą wiązanie kortyzolu, kortyzonu i ich pochodnych z białkami nośnikowymi, co pozwala ocenić funkcję nadnerczy.
od
147,00 zł

Hormon wzrostu

Badanie ocenia poziom tego hormonu odpowiedzialnego za wzrost i rozwój organizmu. Jest stosowane w diagnozowaniu zaburzeń wzrostu, niedoboru hormonu wzrostu oraz monitorowaniu terapii związanej z hormonem wzrostu.
od
48,00 zł

IGF-BP3

Badanie mierzy poziom tego białka, które jest nośnikiem dla insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1). Jest to pomocne w ocenie funkcji osi wzrostu, diagnozowaniu zaburzeń wzrostu i monitorowaniu terapii hormonem wzrostu.
od
192,00 zł

IGF-1

Badanie ocenia poziom tego hormonu wzrostu, który odgrywa ważną rolę w regulacji wzrostu i metabolizmu. Jest stosowane w diagnozowaniu zaburzeń wzrostu, niedoboru hormonu wzrostu oraz monitorowaniu terapii hormonem wzrostu.
od
113,00 zł

Gastryna

Badanie Gastryny ocenia poziom tego hormonu produkowanego przez komórki żołądkowe. Jest używane w diagnozowaniu chorób związanych z wydzielaniem kwasu żołądkowego, takich jak zespoł+enieniujące dolegliwości w obrębie układu moczowo-płciowego.
od
80,00 zł

HE4

Badanie ocenia poziom tego białka, które może być podwyższone w przypadku niektórych nowotworów, takich jak rak jajnika. Jest stosowane w diagnostyce i monitorowaniu raka jajnika.
od
120,00 zł

PSA całkowity

Badanie ocenia poziom antygenu specyficznego dla gruczołu krokowego we krwi. Jest stosowane w diagnozowaniu raka gruczołu krokowego i monitorowaniu jego postępów oraz odpowiedzi na terapię.
od
33,00 zł

PSA wolny

Badanie ocenia poziom wolnego antygenu specyficznego dla gruczołu krokowego we krwi. Jest używane w diagnostyce raka gruczołu krokowego oraz różnicowaniu między rakiem a łagodnym przerostem gruczołu krokowego.
od
64,00 zł

Kortyzol w DZM

Badanie ocenia reakcję organizmu na metyrapon, substancję hamującą produkcję kortyzolu, i jest stosowane w diagnozowaniu zaburzeń czynności nadnerczy.
od
58,00 zł

Witamina D metabolit 25(OH)

Badanie ocenia poziom tego metabolitu witaminy D w organizmie i jest pomocne w diagnozowaniu niedoboru lub nadmiaru witaminy D oraz monitorowaniu odpowiedniej suplementacji.
od
96,00 zł

Fosfataza kwaśna sterczowa

Badanie ocenia poziom tego enzymu w surowicy krwi. Jest stosowane w diagnozowaniu raka gruczołu krokowego i monitorowaniu postępów choroby oraz skuteczności terapii.
od
22,00 zł

CEA

Badanie ocenia poziom tego antygenu w surowicy krwi. Jest stosowane w diagnostyce i monitorowaniu niektórych nowotworów, takich jak rak jelita grubego, rak płuca i rak trzustki.
od
72,00 zł

AFP

Badanie ocenia poziom tego białka w surowicy krwi. Jest stosowane w diagnostyce niektórych nowotworów, takich jak rak jądra, rak wątrobowokomórkowy i niektóre wrodzone wady rozwojowe.
od
44,00 zł

CA 125

Badanie ocenia poziom tego antygenu w surowicy krwi. Jest stosowane przede wszystkim w monitorowaniu i diagnozowaniu raka jajnika, ale może być również podwyższone w innych nowotworach i stanach zapalnych.
od
51,00 zł

CA 15-3

Badanie ocenia poziom tego antygenu w surowicy krwi. Jest stosowane głównie w monitorowaniu i diagnozowaniu raka piersi, szczególnie w przypadku zaawansowanej choroby.
od
51,00 zł

CA 19-9

Badanie ocenia poziom tego antygenu w surowicy krwi. Jest stosowane przede wszystkim w diagnostyce i monitorowaniu raka trzustki, ale może być również podwyższone w innych nowotworach.
od
51,00 zł

TPS

Badanie ocenia poziom tego antygenu w surowicy krwi. Jest stosowane w diagnostyce i monitorowaniu raka płuc, szczególnie raka drobnokomórkowego.
od
92,00 zł

SCC - Ag

Badanie ocenia poziom tego antygenu w surowicy krwi. Jest stosowane przede wszystkim w diagnostyce i monitorowaniu raka płaskonabłonkowego, takiego jak rak szyjki macicy, rak płaskonabłonkowy głowy i szyi.
od
107,00 zł

CYFRA 21-1

Badanie ocenia poziom tego antygenu w surowicy krwi. Jest stosowane głównie w diagnostyce i monitorowaniu raka płuc, szczególnie raka nie drobnokomórkowego.
od
72,00 zł

CA 72-4

Badanie ocenia poziom tego antygenu w surowicy krwi. Jest stosowane przede wszystkim w monitorowaniu i diagnozowaniu raka żołądka, ale może być również podwyższone w innych nowotworach.
od
180,00 zł

Beta-2-mikroglobulina

Badanie ocenia poziom tego białka w surowicy krwi. Jest stosowane w diagnostyce i monitorowaniu niektórych nowotworów, takich jak chłoniaki, białaczki i szpiczak plazmocytowy.
od
92,00 zł

S100

Badanie ocenia poziom białka S100 w surowicy krwi. Jest stosowane w diagnostyce i monitorowaniu niektórych nowotworów, takich jak rak skóry i nowotwory złośliwe układu nerwowego.
od
113,00 zł

NSE (Neuroswoista enolaza)

Badanie ocenia poziom tego enzymu w surowicy krwi. Jest stosowane przede wszystkim w diagnozowaniu i monitorowaniu nowotworów neuroendokrynnych, takich jak rak płuc małych komórek i rak neuroblastoma.
od
95,00 zł

Czas trombinowy

Badanie ocenia czas, w którym krew krzepnie po dodaniu trombiny. Jest stosowane w ocenie czynników krzepnięcia krwi i diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
15,00 zł

Czynnik krzepnięcia II, aktywność

Badanie ocenia aktywność tego czynnika krzepnięcia w surowicy krwi. Jest stosowane w ocenie czynników krzepnięcia krwi i diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
113,00 zł

Czynnik krzepnięcia V, aktywność

Badanie ocenia aktywność tego czynnika krzepnięcia w surowicy krwi. Jest stosowane w ocenie czynników krzepnięcia krwi i diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
182,00 zł

Czynnik krzepniecia VII, aktywność

Badanie ocenia aktywność tego czynnika krzepnięcia w surowicy krwi. Jest stosowane w ocenie czynników krzepnięcia krwi i diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
113,00 zł

Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność

Badanie ocenia aktywność tego czynnika krzepnięcia w surowicy krwi. Jest stosowane w ocenie czynników krzepnięcia krwi i diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
111,00 zł

Czynnik krzepnięcia IX, aktywność

Badanie ocenia aktywność tego czynnika krzepnięcia w surowicy krwi. Jest stosowane w ocenie czynników krzepnięcia krwi i diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
90,00 zł

Czynnik krzepnięcia X, aktywność

Badanie ocenia aktywność tego czynnika krzepnięcia w surowicy krwi. Jest stosowane w ocenie czynników krzepnięcia krwi i diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
182,00 zł

Czynnik krzepnięcia XI, aktywność

Badanie ocenia aktywność tego czynnika krzepnięcia w surowicy krwi. Jest stosowane w ocenie czynników krzepnięcia krwi i diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
113,00 zł

Czynnik krzepnięcia XII, aktywność

Badanie ocenia aktywność tego czynnika krzepnięcia w surowicy krwi. Jest stosowane w ocenie czynników krzepnięcia krwi i diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
113,00 zł

Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność

Badanie ocenia aktywność tego czynnika krzepnięcia w surowicy krwi. Jest stosowane w ocenie czynników krzepnięcia krwi i diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
159,00 zł

Antytrombina III, aktywność

Badanie ocenia aktywność tego czynnika krzepnięcia w surowicy krwi. Jest stosowane w ocenie czynników krzepnięcia krwi i diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
207,00 zł

Białko C, aktywność

Badanie ocenia aktywność tego białka w surowicy krwi. Jest stosowane w ocenie czynników krzepnięcia krwi i diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
210,00 zł

Białko S wolne

Badanie ocenia poziom wolnego białka S w surowicy krwi. Białko S odgrywa rolę w procesie krzepnięcia krwi i jest stosowane w ocenie czynników krzepnięcia oraz diagnozowaniu zaburzeń krzepnięcia.
od
280,00 zł

Mukoproteiny

Badanie ocenia poziom mukoprotein w surowicy krwi. Mukoproteiny są obecne w organizmie i odgrywają różne funkcje, a badanie ich poziomu może być stosowane w diagnostyce i monitorowaniu różnych chorób i stanów zdrowotnych.
od
24,00 zł

IgG

Badanie ocenia poziom immunoglobuliny G (IgG) w surowicy krwi. IgG jest głównym przeciwciałem odpowiadającym za odpowiedź immunologiczną organizmu i badanie jej poziomu może być stosowane w diagnostyce różnych stanów zdrowotnych, w tym chorób autoimmunologicznych i infekcji.
od
28,00 zł

IgM

Badanie ocenia poziom immunoglobuliny M (IgM) w surowicy krwi. Badanie poziomu IgM może być pomocne w diagnozowaniu infekcji, chorób autoimmunologicznych i nowotworów.
od
28,00 zł

IgA

Badanie ocenia poziom immunoglobuliny A (IgA) w surowicy krwi. Badanie poziomu IgA może być pomocne w diagnozowaniu chorób autoimmunologicznych, alergii i infekcji.
od
28,00 zł

Dopełniacz, składowa C-3c

Badanie ocenia poziom składowej C-3c dopełniacza w surowicy krwi. Badanie poziomu jego składowych może być stosowane w diagnostyce i monitorowaniu chorób układu odpornościowego.
od
33,00 zł

Dopełniacz, składowa C-4

Badanie ocenia poziom składowej C-4 dopełniacza w surowicy krwi. Badanie poziomu składowej C-4 może być pomocne w diagnozowaniu i monitorowaniu chorób układu odpornościowego.
od
33,00 zł

Alfa-1-antytrypsyna

Badanie ocenia poziom tego białka w surowicy krwi. Alfa-1-antytrypsyna pełni rolę w ochronie tkanek przed działaniem proteaz, a badanie jej poziomu może być stosowane w diagnostyce i monitorowaniu chorób płucnych, takich jak rozedma płuc.
od
33,00 zł

Alfa-1-antytrypsyna w kale

Badanie ocenia obecność alfa-1-antytrypsyny w kale. Badanie to może być użyteczne w diagnostyce zaburzeń trawiennych i absorpcyjnych.
od
170,00 zł

Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid)

Badanie ocenia poziom tego białka w surowicy krwi. Orozomukoid pełni różnorodne funkcje w organizmie, a badanie jego poziomu może być pomocne w diagnostyce stanów zapalnych, chorób wątroby i nowotworów.
od
28,00 zł

Ceruloplazmina

Badanie ocenia poziom tego białka w surowicy krwi. Ceruloplazmina pełni rolę w metabolizmie miedzi i jej badanie może być stosowane w diagnostyce chorób układu nerwowego i zaburzeń miedziowego metabolizmu.
od
84,00 zł

C1 inhibitor, aktywność

Badanie ocenia aktywność tego inhibitora w surowicy krwi. C1 inhibitor pełni ważną rolę w regulacji układu dopełniacza, a badanie jego aktywności może być stosowane w diagnostyce i monitorowaniu niedoboru C1 inhibitora oraz związanych z nim zaburzeń.
od
228,00 zł

C1 inhibitor, stężenie

Badanie ocenia stężenie tego inhibitora w surowicy krwi. Badanie to jest stosowane w diagnostyce i monitorowaniu niedoboru C1 inhibitora oraz związanych z nim zaburzeń.
od
192,00 zł

Białko w DZM

Badanie ocenia obecność i poziom różnych białek w moczu, które mogą być wskaźnikiem patologii nerek lub innych stanów zdrowotnych. Badanie to jest stosowane w diagnostyce chorób nerek i ocenie ich funkcji.
od
24,00 zł

Glukoza w DZM

Badanie ocenia poziom glukozy we krwi na czczo, co jest ważnym wskaźnikiem do diagnozowania cukrzycy i monitorowania kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą.
od
11,00 zł

Wapń w DZM

Badanie ocenia stężenie wapnia we krwi, które może być przydatne w diagnozowaniu zaburzeń metabolizmu wapnia, takich jak hiperkalcemia lub hipokalcemia.
od
12,00 zł

Fosfor nieorganiczny w DZM

Badanie ocenia stężenie nieorganicznego fosforu we krwi. Pomaga to w ocenie równowagi fosforanowej organizmu i diagnozowaniu zaburzeń metabolizmu fosforu, takich jak hipofosfatemii lub hiperfosfatemii.
od
11,00 zł

Magnez w DZM

Badanie ocenia stężenie magnezu we krwi, które jest istotne dla wielu procesów metabolicznych. Pomaga w diagnozowaniu niedoboru lub nadmiaru magnezu oraz monitorowaniu zaburzeń elektrolitowych.
od
12,00 zł

Mocznik w DZM

Badanie ocenia stężenie mocznika we krwi, które jest wskaźnikiem funkcji nerek oraz metabolizmu białek. Badanie to jest przydatne w diagnozowaniu chorób nerek i monitorowaniu ich funkcji.
od
11,00 zł

Kreatynina w DZM

Badanie ocenia stężenie kreatyniny we krwi, co jest ważnym wskaźnikiem filtracji nerkowej i funkcji nerek. Badanie poziomu kreatyniny jest stosowane w diagnostyce chorób nerek i ocenie ich funkcji.
od
11,00 zł

Kwas moczowy w DZM

Badanie ocenia stężenie kwasu moczowego we krwi. Pomaga to w diagnozowaniu i monitorowaniu hiperurykemii, która może prowadzić do dnawego zapalenia stawów lub kamicy nerkowej.
od
11,00 zł

Chlorki w DZM

Badanie ocenia stężenie chlorków we krwi, które są ważnymi elektrolitami odpowiedzialnymi za utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu. Pomaga to w diagnozowaniu i monitorowaniu zaburzeń równowagi elektrolitowej.
od
12,00 zł

Białko w moczu

Badanie ocenia obecność i ilość białka w moczu. Wysokie poziomy białka w moczu mogą być wskaźnikiem uszkodzenia nerek lub innych chorób układu moczowego.
od
24,00 zł

Wapń w moczu

Badanie ocenia stężenie wapnia w moczu. Pomaga to w diagnozowaniu i monitorowaniu zaburzeń metabolizmu wapnia, takich jak kamica nerkowa.
od
12,00 zł

Fosfor nieorganiczny w moczu

Badanie ocenia stężenie nieorganicznego fosforu w moczu. Pomaga to w diagnozowaniu i monitorowaniu zaburzeń metabolizmu fosforu, takich jak kamica nerkowa lub zaburzenia wchłaniania fosforu.
od
11,00 zł

Magnez w moczu

Badanie ocenia stężenie magnezu w moczu. Pomaga to w diagnozowaniu niedoboru lub nadmiaru magnezu oraz monitorowaniu zaburzeń elektrolitowych.
od
12,00 zł

Mocznik w moczu

Badanie ocenia stężenie mocznika w moczu. Badanie to jest przydatne w diagnozowaniu chorób nerek i monitorowaniu ich funkcji, a także w ocenie bilansu azotowego organizmu.
od
12,00 zł

Kreatynina w moczu

Badanie ocenia stężenie kreatyniny w moczu, co jest wskaźnikiem funkcji nerek. Pomaga w diagnozowaniu i monitorowaniu zaburzeń nerkowych oraz ocenie filtracji kłębuszkowej.
od
12,00 zł

Kwas moczowy w moczu

Badanie ocenia stężenie kwasu moczowego w moczu. Jest to pomocne w diagnozowaniu i monitorowaniu hiperurykemii oraz ocenie ryzyka wystąpienia dnawego zapalenia stawów.
od
12,00 zł

Chlorki w moczu

Badanie ocenia stężenie chlorków w moczu. Jest to przydatne w diagnozowaniu i monitorowaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu oraz funkcji nerek.
od
12,00 zł

Amylaza w moczu

Badanie ocenia aktywność amylazy w moczu, co może być wskaźnikiem chorób trzustki, takich jak ostre zapalenie trzustki. Badanie to może również pomóc w diagnozowaniu innych schorzeń układu moczowego.
od
12,00 zł

Albumina w DZM

Badanie ocenia stężenie albumin we krwi, co jest ważnym wskaźnikiem funkcji nerek oraz oceny białkomoczu. Badanie to jest stosowane w diagnozowaniu i monitorowaniu chorób nerek oraz ocenie ich uszkodzenia.
od
34,00 zł

Dysmorficzne erytrocyty w moczu

Badanie ocenia obecność i morfologię erytrocytów w moczu. Obecność dysmorficznych erytrocytów może wskazywać na uszkodzenie nerek lub choroby układu moczowego.
od
47,00 zł

Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR)

Badanie ocenia stosunek stężenia albuminy do kreatyniny w moczu. Jest to ważny wskaźnik białkomoczu i może pomóc w diagnozowaniu i monitorowaniu uszkodzenia nerek.
od
18,00 zł

HBs antygen

Badanie ocenia obecność antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV), co jest kluczowe w diagnozowaniu zakażenia HBV.
od
24,00 zł

HBs przeciwciała

Badanie ocenia obecność przeciwciał przeciwko antygenowi powierzchniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). Jest to ważne w ocenie odporności na HBV lub reakcji immunologicznej po szczepieniu.
od
48,00 zł

HBe antygen

Badanie ocenia obecność antygenu e wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). Pomaga w ocenie aktywności wirusa i prognozowaniu przebiegu choroby.
od
83,00 zł

HBe przeciwciała

Badanie ocenia obecność przeciwciał przeciwko antygenowi e wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). Jest to ważne w ocenie aktywności wirusa i przebiegu choroby.
od
90,00 zł

HBc przeciwciała całkowite

Badanie ocenia obecność przeciwciał przeciwko antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). Pomaga w diagnozowaniu zakażenia HBV i ocenie odpowiedzi immunologicznej organizmu.
od
46,00 zł

HBc przeciwciała IgM

Badanie ocenia obecność przeciwciał IgM przeciwko antygenowi rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV). Jest to ważne w diagnozowaniu ostrego zakażenia HBV.
od
51,00 zł

HBV met. PCR, ilościowo

Badanie ocenia ilościową obecność materiału genetycznego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w próbce. Jest to pomocne w monitorowaniu aktywności wirusa, ocenie skuteczności leczenia i prognozowaniu przebiegu choroby.
od
1 241,00 zł

HBV met. PCR, jakościowo

Badanie ocenia obecność materiału genetycznego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w próbce. Pomaga w diagnozowaniu zakażenia HBV i monitorowaniu skuteczności leczenia.
od
293,00 zł

HCV przeciwciała

Badanie ocenia obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu C (HCV). Jest to ważne w diagnozowaniu zakażenia HCV i ocenie odpowiedzi immunologicznej organizmu.
od
48,00 zł

HCV met. PCR, ilościowo

Badanie ocenia ilościową obecność materiału genetycznego wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) w próbce. Pomaga w monitorowaniu aktywności wirusa, ocenie skuteczności leczenia i prognozowaniu przebiegu choroby.
od
1 241,00 zł

HCV met. PCR, jakościowo

Badanie ocenia obecność materiału genetycznego wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) w próbce. Jest to pomocne w diagnozowaniu zakażenia HCV i monitorowaniu skuteczności leczenia.
od
264,00 zł

HAV przeciwciała całkowite

Badanie ocenia obecność przeciwciał przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu A (HAV). Pomaga w diagnozowaniu zakażenia HAV i ocenie odporności organizmu.
od
113,00 zł

HAV przeciwciała IgM

Badanie ocenia obecność przeciwciał IgM przeciwko wirusowi zapalenia wątroby typu A (HAV). Jest to ważne w diagnozowaniu ostrego zakażenia HAV.
od
64,00 zł

HIV Ag/Ab (Combo)

Test jest używany do wykrywania zarówno antygenu p24, jak i przeciwciał przeciwko wirusowi HIV. Jest to szeroko stosowany test przesiewowy w diagnostyce zakażenia HIV.
od
47,00 zł

HIV test potwierdzenia met. western-blot

Test jest wykorzystywany do potwierdzenia wyników dodatnich testów przesiewowych na HIV. Wykrywa specyficzne przeciwciała skierowane przeciwko różnym białkom wirusa HIV.
od
699,00 zł

Kiła (Treponema pallidum), VDRL

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał przeciwko bakterii wywołującej kiłę. Jest to jedno z podstawowych badań diagnostycznych w identyfikacji zakażenia kiłą.
od
35,00 zł

Kiła (Treponema pallidum), przeciwciała IgG/IgM

Test jest używany do wykrywania obecności przeciwciał IgG i IgM przeciwko bakterii wywołującej kiłę. Pomaga w ocenie aktywności zakażenia.
od
16,00 zł

Toksoplazmoza IgG

Tes jest używany do wykrywania przeciwciał IgG przeciwko pasożytniczemu pierwotniakowi Toxoplasma gondii. Pomaga w ocenie przeszłego lub obecnego zakażenia toksoplazmozą.
od
47,00 zł

Toksoplazmoza IgM

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko pasożytniczemu pierwotniakowi Toxoplasma gondii. Jest to ważne badanie diagnostyczne w wykrywaniu świeżego zakażenia toksoplazmozą.
od
47,00 zł

Toksoplazmoza IgA

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgA skierowanych przeciwko pasożytniczemu pierwotniakowi Toxoplasma gondii. Pomaga w ocenie obecności aktywnego zakażenia toksoplazmozą.
od
47,00 zł

Toksoplazmoza IgG, awidność

Badanie jest używane do oceny stabilności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko Toxoplasma gondii. Pomaga w rozróżnieniu pomiędzy przeszłym a świeżym zakażeniem toksoplazmozą.
od
141,00 zł

Różyczka (Rubella virus) IgG

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusowi różyczki. Pomaga w ocenie odporności na różyczkę lub identyfikacji przeszłego zakażenia.
od
59,00 zł

Różyczka (Rubella virus) IgM

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko wirusowi różyczki. Jest to ważne badanie diagnostyczne w wykrywaniu świeżego zakażenia różyczką.
od
59,00 zł

CMV (Cytomegalovirus) IgG

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusowi cytomegalii. Pomaga w ocenie przeszłego zakażenia CMV.
od
54,00 zł

CMV (Cytomegalovirus) IgM

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko wirusowi cytomegalii. Jest to ważne badanie diagnostyczne w wykrywaniu świeżego zakażenia CMV.
od
54,00 zł

CMV (Cytomegalovirus) IgG, awidność

Badanie jest stosowane do oceny stabilności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusowi cytomegalii. Pomaga w rozróżnieniu pomiędzy przeszłym a świeżym zakażeniem CMV.
od
143,00 zł

CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo

Test jest wykorzystywany do ilościowego wykrywania materiału genetycznego wirusa cytomegalii. Jest to precyzyjne narzędzie diagnostyczne do oceny obecności i nasilenia zakażenia CMV.
od
987,00 zł

CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo

Test jest stosowany do jakościowego wykrywania materiału genetycznego wirusa cytomegalii. Pomaga potwierdzić obecność wirusa CMV w próbce.
od
390,00 zł

HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusowi opryszczki. Pomaga w ocenie przeszłego zakażenia HSV.
od
90,00 zł

HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko wirusowi opryszczki. Jest to ważne badanie diagnostyczne w wykrywaniu świeżego zakażenia HSV.
od
90,00 zł

EBV (Epstein-Barr virus) IgG

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusowi Epsteina-Barr. Pomaga w ocenie przeszłego zakażenia wirusem EBV.
od
105,00 zł

EBV (Epstein-Barr virus) IgM

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko wirusowi Epsteina-Barr. Jest to ważne badanie diagnostyczne w wykrywaniu świeżego zakażenia wirusem EBV.
od
105,00 zł

Mononukleoza zakaźna, jakościowo

Test jest wykorzystywany do jakościowego wykrywania przeciwciał lub materiału genetycznego związanych z wirusem Epsteina-Barr lub innymi patogenami powodującymi mononukleozę zakaźną.
od
36,00 zł

Mycoplasma pneumoniae IgG

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko Mycoplasma pneumoniae - bakterii odpowiedzialnej za zapalenie płuc atypowe. Pomaga w ocenie przeszłego zakażenia M. pneumoniae.
od
36,00 zł

Mycoplasma pneumoniae IgM

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko Mycoplasma pneumoniae. Jest to ważne badanie diagnostyczne w wykrywaniu świeżego zakażenia M. pneumoniae.
od
36,00 zł

Chlamydia pneumoniae IgG

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko Chlamydia pneumoniae - bakterii odpowiedzialnej za infekcje dróg oddechowych. Pomaga w ocenie przeszłego zakażenia C. pneumoniae.
od
54,00 zł

Chlamydia pneumoniae IgM

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko Chlamydia pneumoniae. Pomaga w diagnozowaniu świeżego zakażenia tym patogenem.
od
54,00 zł

Chlamydia pneumoniae IgA

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgA skierowanych przeciwko Chlamydia pneumoniae. Pomaga w ocenie obecności i nasilenia infekcji wywołanej przez tę bakterię.
od
72,00 zł

Chlamydia trachomatis IgG

Test jest wykorzystywany do wykrywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko Chlamydia trachomatis. Pomaga w ocenie przeszłego zakażenia tym patogenem.
od
54,00 zł

Chlamydia trachomatis IgM

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko Chlamydia trachomatis. Jest to ważne badanie diagnostyczne w wykrywaniu świeżego zakażenia tym patogenem.
od
54,00 zł

Chlamydia trachomatis IgA

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgA skierowanych przeciwko Chlamydia trachomatis. Pomaga w ocenie obecności i nasilenia infekcji wywołanej przez tę bakterię.
od
113,00 zł

Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo

Test jest stosowany do jakościowego wykrywania materiału genetycznego bakterii Chlamydia trachomatis. Pomaga potwierdzić obecność C. trachomatis w próbce.
od
480,00 zł

HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, nie 16/18 (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68)

Test jest wykorzystywany do wykrywania obecności materiału genetycznego wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) o wysokim ryzyku onkogennym w odniesieniu do tych 14 konkretnych typów.
od
256,00 zł

Helicobacter pylori IgG

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko Helicobacter pylori - bakterii odpowiedzialnej za choroby żołądka. Pomaga w ocenie przeszłego zakażenia tym patogenem.
od
48,00 zł

Helicobacter pylori IgA

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał IgA skierowanych przeciwko Helicobacter pylori. Jest to ważne badanie diagnostyczne w ocenie obecności i nasilenia zakażenia tym patogenem.
od
76,00 zł

Helicobacter pylori w kale

Test jest stosowany do wykrywania antygenów lub materiału genetycznego Helicobacter pylori w próbce kału. Jest to ważne badanie diagnostyczne w ocenie zakażenia tą bakterią.
od
96,00 zł

Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko Bordetella pertussis - bakterii wywołującej krztusiec. Pomaga w ocenie przeszłego zakażenia tym patogenem.
od
36,00 zł

Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko Bordetella pertussis. Jest to ważne badanie diagnostyczne w wykrywaniu świeżego zakażenia krztuścem.
od
36,00 zł

Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgA skierowanych przeciwko Bordetella pertussis. Pomaga w ocenie obecności i nasilenia infekcji wywołanej przez tę bakterię.
od
51,00 zł

Grypa typ A IgG

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusowi grypy typu A. Pomaga w ocenie przeszłego zakażenia tym wirusem.
od
179,00 zł

Grypa typ A IgM

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko wirusowi grypy typu A. Jest to ważne badanie diagnostyczne w wykrywaniu świeżego zakażenia grypą typu A.
od
113,00 zł

Grypa typ B IgG

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusowi grypy typu B. Pomaga w ocenie przeszłego zakażenia tym wirusem.
od
179,00 zł

Grypa typ B IgM

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał IgM skierowanych przeciwko wirusowi grypy typu B. Jest to ważne badanie diagnostyczne w wykrywaniu świeżego zakażenia grypą typu B.
od
113,00 zł

Paragrypa typ 1- 3 IgG

Test jest używany do wykrywania przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusom paragrypy typu 1-3. Pomaga w ocenie przeszłego zakażenia tymi wirusami.
od
95,00 zł

Paragrypa typ 1-3 IgM

Test jest stosowany do wykrywania obecności przeciwciał IgM skierowanych przeciwko wirusom paragrypy typu 1, 2 i 3. Jest to pomocne w diagnozowaniu aktywnego zakażenia paragrypą.
od
95,00 zł

Odra (Morbilli virus) IgG

Test służy do wykrywania obecności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusowi odry (Morbilli virus). Jest to przydatne w ocenie immunizacji lub wystąpienia wcześniejszego zakażenia odra.
od
69,00 zł

Odra (Morbilli virus) IgM

Test jest używany do wykrywania obecności przeciwciał IgM skierowanych przeciwko wirusowi odry (Morbilli virus). Pomaga w diagnozowaniu świeżego zakażenia odra.
od
102,00 zł

Ospa (Varicella zoster virus) IgG

Test służy do wykrywania obecności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (Varicella zoster virus). Pomaga w ocenie immunizacji lub wcześniejszego zakażenia ospą.
od
69,00 zł

Ospa (Varicella zoster virus) IgM

Test jest stosowany do wykrywania obecności przeciwciał IgM skierowanych przeciwko wirusowi ospy wietrznej i półpaśca (Varicella zoster virus). Jest przydatny w diagnozowaniu świeżego zakażenia ospą.
od
69,00 zł

Świnka (Myxovirus parotitis) IgG

Test służy do wykrywania obecności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusowi świnki (Myxovirus parotitis). Pomaga w ocenie immunizacji lub wcześniejszego zakażenia świnką.
od
100,00 zł

Świnka (Myxovirus parotitis) IgM

Test jest używany do wykrywania obecności przeciwciał IgM skierowanych przeciwko wirusowi świnki (Myxovirus parotitis). Jest przydatny w diagnozowaniu świeżego zakażenia świnką.
od
100,00 zł

Paragrypa typ 3 IgG

Test służy do wykrywania obecności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko wirusowi paragrypy typu 3. Pomaga w ocenie immunizacji lub wcześniejszego zakażenia paragrypą typu 3.
od
232,00 zł

Borelioza IgG

Test jest stosowany do wykrywania obecności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko bakterii Borrelia burgdorferi, odpowiedzialnej za boreliozę. Pomaga w diagnozowaniu przewlekłego zakażenia boreliozą.
od
70,00 zł

Borelioza IgM

Test jest używany do wykrywania obecności przeciwciał IgM skierowanych przeciwko bakterii Borrelia burgdorferi, odpowiedzialnej za boreliozę. Pomaga w diagnozowaniu świeżego zakażenia boreliozą.
od
70,00 zł

Borelioza IgG met. western-blot

Test jest stosowany do potwierdzenia obecności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko bakterii Borrelia burgdorferi za pomocą metody western-blot. Jest to bardziej szczegółowe badanie diagnostyczne, które dostarcza dodatkowych informacji w ocenie zakażenia boreliozą.
od
280,00 zł

Borelioza IgM met. western-blot

Test jest stosowany do potwierdzenia obecności przeciwciał IgM skierowanych przeciwko bakterii Borrelia burgdorferi za pomocą metody western-blot. Jest to bardziej szczegółowe badanie diagnostyczne, które dostarcza dodatkowych informacji w ocenie świeżego zakażenia boreliozą.
od
280,00 zł

Bruceloza IgG

Test służy do wykrywania obecności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko bakteriom z rodzaju Brucella, odpowiedzialnym za brucelozę. Pomaga w ocenie immunizacji lub wcześniejszego zakażenia brucelozą.
od
58,00 zł

Bruceloza IgM

Test jest stosowany do wykrywania obecności przeciwciał IgM skierowanych przeciwko bakteriom z rodzaju Brucella, odpowiedzialnym za brucelozę. Pomaga w diagnozowaniu świeżego zakażenia brucelozą.
od
102,00 zł

Listerioza, jakościowo

Test jest stosowany do wykrywania obecności przeciwciał skierowanych przeciwko bakterii Listeria monocytogenes, odpowiedzialnej za listeriozę. Jest to pomocne w diagnozowaniu zakażenia listeriozą.
od
113,00 zł

Listeria spp. met. PCR, jakościowo

Test jest używany do wykrywania obecności materiału genetycznego bakterii z rodzaju Listeria, takich jak Listeria monocytogenes, za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR). Jest to przydatne w diagnozowaniu zakażeń listeriozą.
od
406,00 zł

Parvowirus B19 IgG i IgM

Test jest stosowany do wykrywania obecności przeciwciał IgG i IgM skierowanych przeciwko wirusowi Parvowirus B19. Pomaga w diagnozowaniu zakażenia wirusem Parvowirus B19.
od
150,00 zł

Toksokaroza (Toxocara canis) IgG

Test jest stosowany do wykrywania obecności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko pasożytowi Toxocara canis, który jest odpowiedzialny za toksokarozę. Pomaga w diagnozowaniu zakażenia toksokarozą.
od
54,00 zł

Włośnica (Trichinella spiralis) IgG

Test służy do wykrywania obecności przeciwciał IgG skierowanych przeciwko pasożytowi Trichinella spiralis, odpowiedzialnemu za włośnicę. Jest to pomocne w diagnozowaniu zakażenia włośnicą.
od
203,00 zł

Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy, met IIF

Test jest stosowany do wykrywania obecności przeciwciał IgM i IgG skierowanych przeciwko pasożytowi Giardia lamblia. Jest to przydatne w diagnozowaniu zakażenia giardiozą.
od
100,00 zł

Toksoplazmoza, test Sabina-Feldmana

Test jest wykorzystywany do wykrywania obecności przeciwciał skierowanych przeciwko pasożytowi Toxoplasma gondii za pomocą metody Sabina-Feldmana. Jest to pomocne w diagnozowaniu zakażenia toksoplazmozą.
od
372,00 zł

Lit, ilościowo

Test jest stosowany do pomiaru poziomu litu we krwi. Jest to przydatne w monitorowaniu terapii litowej stosowanej w leczeniu niektórych zaburzeń psychicznych.
od
38,00 zł

Karbamazepina, ilościowo

Test służy do pomiaru stężenia karbamazepiny we krwi. Jest to przydatne w monitorowaniu terapii karbamazepiną stosowanej w leczeniu padaczki i innych zaburzeń neurologicznych.
od
57,00 zł

Kwas walproinowy, ilościowo

Test jest wykorzystywany do pomiaru stężenia kwasu walproinowego we krwi. Jest to pomocne w monitorowaniu terapii kwasem walproinowym stosowanej w leczeniu padaczki i chorób afektywnych.
od
107,00 zł

Fenytoina, ilościowo

Test jest stosowany do pomiaru stężenia fenytoiny we krwi. Jest to przydatne w monitorowaniu terapii fenytoiną stosowanej w leczeniu padaczki.
od
60,00 zł

Fenobarbital, ilościowo

Test służy do pomiaru stężenia fenobarbitalu we krwi. Jest to pomocne w monitorowaniu terapii fenobarbitalu stosowanej w leczeniu padaczki.
od
58,00 zł

Digoksyna, ilościowo

Test jest stosowany do pomiaru stężenia digoksyny we krwi. Jest to przydatne w monitorowaniu terapii digoksyną stosowanej w leczeniu chorób serca.
od
47,00 zł

Salicylany, ilościowo

Test służy do pomiaru stężenia salicylanów we krwi. Salicylany są stosowane w leczeniu bólu, gorączki i stanów zapalnych.
od
106,00 zł

Teofilina, ilościowo

Test jest wykorzystywany do pomiaru stężenia teofiliny we krwi. Teofilina jest stosowana w leczeniu astmy i innych chorób układu oddechowego.
od
107,00 zł

Cyklosporyna A, ilościowo

Test jest stosowany do pomiaru stężenia leku Cyklosporyny A we krwi. Cyklosporyna A jest stosowana w celu hamowania reakcji odpornościowej w przypadku przeszczepu narządów.
od
129,00 zł

Metotreksat, ilościowo

Test służy do pomiaru stężenia leku Metotreksatu we krwi. Metotreksat jest stosowany w leczeniu chorób reumatycznych, nowotworów i innych stanów.
od
113,00 zł

Takrolimus, ilościowo

Test jest stosowany do pomiaru stężenia leku Takrolimusu we krwi. Takrolimus jest stosowany w celu hamowania reakcji odpornościowej w przypadku przeszczepu narządów.
od
153,00 zł

Cynk, ilościowo

Test jest wykorzystywany do pomiaru stężenia cynku we krwi. Cynk odgrywa ważną rolę w wielu procesach metabolicznych w organizmie.
od
77,00 zł

Miedź, ilościowo

Test służy do pomiaru stężenia miedzi we krwi. Miedź jest niezbędna do wielu funkcji metabolicznych i enzymatycznych.
od
77,00 zł

Miedź w moczu, ilościowo

Test jest stosowany do pomiaru stężenia miedzi w moczu. Jest to pomocne w diagnozowaniu chorób metabolicznych związanych z zaburzeniami metabolizmu miedzi.
od
77,00 zł

Ołów we krwi, ilościowo

Test służy do pomiaru stężenia ołowiu we krwi. Ołów jest toksycznym pierwiastkiem i jego stężenie we krwi może być monitorowane w przypadku narażenia na działanie ołowiu.
od
185,00 zł

Ołów w moczu, ilościowo

Test jest stosowany do pomiaru stężenia ołowiu w moczu. Jest to pomocne w ocenie narażenia na działanie ołowiu i monitorowaniu jego eliminacji z organizmu.
od
155,00 zł

Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo

Test służy do pomiaru całkowitej ilości kwasów żółciowych we krwi. Kwasy żółciowe są ważne dla trawienia i wchłaniania tłuszczów.
od
69,00 zł

Porfiryny całkowite w moczu

Test w moczu jest stosowany do pomiaru ilości porfiryn w moczu. Porfiryny są związane z zaburzeniami metabolizmu hemu i mogą być przydatne w diagnozowaniu porfirii.
od
166,00 zł

Leukocyty - badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach

Badanie aktywności fosfatazy zasadowej w granulocytach jest stosowany do oceny aktywności enzymu fosfatazy zasadowej w granulocytach krwi. Może być pomocny w diagnozowaniu niektórych chorób układu odpornościowego.
od
76,00 zł

PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy

Test przesiewowy jest wykonywany w celu wykrycia przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) w surowicy krwi. Jest to test przesiewowy, który może wskazywać na obecność autoimmunologicznych chorób układowych.
od
136,00 zł

PPJ (ANA2) met. IIF i DID ENA screening

Screening służy do dalszej identyfikacji i charakteryzacji przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) oraz do badania przeciwciał przeciwko antygenom jądrowym (ENA) w surowicy krwi. Jest to bardziej szczegółowy test w celu potwierdzenia obecności i typowania przeciwciał przeciwjądrowych.
od
136,00 zł

PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów)

Test jest wykonywany w celu identyfikacji konkretnych przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) w surowicy krwi. Wykorzystuje immunoblot do wykrywania reakcji przeciwciał z różnymi antygenami jądrowymi.
od
166,00 zł

PPJ dsDNA met. IIF

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał przeciwko dwuniciowemu DNA (dsDNA) w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu toczeń rumieniowaty układowy i innych autoimmunologicznych chorób.
od
69,00 zł

P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF

Tes jest stosowany do wykrywania przeciwciał przeciwko antygenom cytoplazmy neutrofilów (ANCA) w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu niektórych chorób autoimmunologicznych, takich jak ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń.
od
96,00 zł

P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał przeciwko antygenom mitochondrialnym (AMA) w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych.
od
113,00 zł

P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał przeciwko antygenom mitochondrialnym typu M2 (AMA-M2) w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu pierwotnego stwardniającego zapalenia dróg żółciowych.
od
113,00 zł

P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał przeciwko antygenom mięśni gładkich (ASMA) w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu niektórych chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń rumieniowaty układowy i nieswoiste zapalenie jelit.
od
113,00 zł

P/c. p. antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) met. immunobloting

Test jest wykonywany w celu identyfikacji przeciwciał skierowanych przeciwko antygenowi cytoplazmatycznemu wątroby typu 1 (anty-LC-1) w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu autoimmunologicznych chorób wątroby, takich jak autoimmunologiczne zapalenie wątroby.
od
166,00 zł

Panel wątrobowy SPECJALISTYCZNY ( anty-LKM-1, anty-SLA/LP, AMA M2) met. immunobloting

Test jest zestawem testów specjalistycznych, które wykrywają konkretne przeciwciała związane z chorobami wątroby. Obejmuje badanie przeciwciał przeciwko antygenowi mikrosomalnemu wątroby typu 1 (anty-LKM-1), przeciwciał przeciwko antygenowi rybosomalnemu (anty-SLA/LP) oraz przeciwciał przeciwko mitochondrialnemu antygenowi M2 (AMA M2). Jest to bardziej szczegółowy test przydatny w diagnozowaniu konkretnych chorób wątroby.
od
180,00 zł

Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF

Zestaw testów przesiewowych, które wykrywają różne przeciwciała związane z chorobami wątroby. Obejmuje badanie przeciwciał przeciwko antygenom mikrosomów wątroby (anty-LKM), przeciwciał przeciwko antygenom kanalików żółciowych (anty-LSP) i przeciwciał przeciwko antygenom rybosomalnym (anty-SLA). Jest to pomocny test w różnicowaniu i diagnozowaniu różnych chorób wątroby.
od
166,00 zł

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF

Test służy do wykrywania przeciwciał przeciwko antygenom endomysium (EmA) w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu celiakii, choroby autoimmunologicznej charakteryzującej się uszkodzeniem jelita cienkiego po spożyciu glutenu.
od
118,00 zł

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał przeciwko antygenom endomysium (EmA) w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu celiakii u osób, u których test klasy IgA jest nieprawidłowy.
od
118,00 zł

P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF

Test jest wykonywany w celu identyfikacji przeciwciał klasy IgG i IgA skierowanych przeciwko antygenom endomysium (EmA) w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu celiakii.
od
234,00 zł

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał przeciwko gliadynie (AGA) w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu celiakii i nietolerancji glutenu.
od
101,00 zł

P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF

Test służy do wykrywania przeciwciał przeciwko gliadynie (AGA) w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu celiakii u osób, u których test klasy IgA jest nieprawidłowy.
od
101,00 zł

P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF

Test służy do wykrywania przeciwciał przeciwko antygenom retikulinie (ARA) w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu chorób autoimmunologicznych, takich jak choroba trzewna.
od
99,00 zł

P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał przeciwko antygenom retikulinie w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu chorób autoimmunologicznych, takich jak choroba trzewna.
od
99,00 zł

P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF

Test jest wykonywany w celu identyfikacji przeciwciał klasy IgA i IgG skierowanych przeciwko antygenom retikulinie w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu chorób autoimmunologicznych, takich jak choroba trzewna.
od
173,00 zł

P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w surowicy krwi. Jest to pomocny test w diagnozowaniu celiakii.
od
99,00 zł

P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG met. ELISA

Test jest stosowany do wykrywania przeciwciał przeciwko transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w surowicy krwi u osób, u których test klasy IgA jest nieprawidłowy. Ten test może być pomocny w diagnozowaniu celiakii.
od
99,00 zł

P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG i IgA skierowanych przeciwko transglutaminazie tkankowej. Transglutaminaza tkankowa jest enzymem, którego obecność jest związana z chorobą trzewną (celiakią). Wykrycie tych przeciwciał może sugerować obecność celiakii.
od
196,00 zł

P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgA skierowanych przeciwko deaminowanej gliadynie. Gliadyna jest składnikiem białka zawartego w pszenicy, jęczmieniu i życie, a przeciwciała skierowane przeciwko niej mogą wskazywać na celiakię.
od
100,00 zł

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko kardiolipinie. Kardiolipina jest lipidem obecnym w błonach komórkowych. Obecność tych przeciwciał może być związana z chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak zespół antyfosfolipidowy.
od
69,00 zł

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgM skierowanych przeciwko kardiolipinie. Wykrycie tych przeciwciał może być związane z różnymi schorzeniami, takimi jak zespół antyfosfolipidowy i toczeń rumieniowaty układowy.
od
69,00 zł

P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG i IgM skierowanych przeciwko kardiolipinie. Wykrycie tych przeciwciał może sugerować obecność różnych schorzeń autoimmunologicznych.
od
136,00 zł

P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko beta-2-glikoproteinie I. Wykrycie tych przeciwciał może mieć znaczenie w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego.
od
120,00 zł

P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgM skierowanych przeciwko beta-2-glikoproteinie I. Wykrycie tych przeciwciał może mieć znaczenie w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego.
od
120,00 zł

P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG i IgM skierowanych przeciwko beta-2-glikoproteinie I. Wykrycie tych przeciwciał może mieć znaczenie w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego.
od
226,00 zł

P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko protrombinie. Przeciwciała te mogą być związane z ryzykiem wystąpienia zakrzepicy.
od
90,00 zł

P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgM skierowanych przeciwko protrombinie. Wykrycie tych przeciwciał może mieć znaczenie w diagnostyce zakrzepicy.
od
90,00 zł

P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG i IgM skierowanych przeciwko protrombinie. Protrombina jest białkiem odpowiedzialnym za proces krzepnięcia krwi. Obecność przeciwciał skierowanych przeciwko protrombinie może być związana z ryzykiem wystąpienia zakrzepicy.
od
173,00 zł

P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko fosfatydyloserynie. Fosfatydyloseryna jest składnikiem błon komórkowych. Obecność tych przeciwciał może być związana z różnymi schorzeniami autoimmunologicznymi.
od
90,00 zł

P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgM skierowanych przeciwko fosfatydyloserynie. Wykrycie tych przeciwciał może mieć znaczenie w diagnostyce schorzeń autoimmunologicznych.
od
90,00 zł

P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG i IgM skierowanych przeciwko fosfatydyloserynie. Obecność tych przeciwciał może być związana z różnymi schorzeniami autoimmunologicznymi.
od
150,00 zł

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko fosfatydyloinozytolowi. Fosfatydyloinozytol jest składnikiem błon komórkowych. Obecność tych przeciwciał może być związana z różnymi schorzeniami autoimmunologicznymi.
od
76,00 zł

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgM skierowanych przeciwko fosfatydyloinozytolowi. Wykrycie tych przeciwciał może mieć znaczenie w diagnostyce schorzeń autoimmunologicznych.
od
76,00 zł

P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA

Jest to test immunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał klasy IgG i IgM skierowanych przeciwko fosfatydyloinozytolowi. Obecność tych przeciwciał może być związana z różnymi schorzeniami autoimmunologicznymi.
od
143,00 zł

Antykoagulant toczniowy

Jest to test laboratoryjny mający na celu wykrycie obecności antykoagulantów toczniowych w organizmie. Antykoagulanty toczniowe są przeciwciałami, które mogą powodować zaburzenia krzepnięcia krwi i być związane z toczniem rumieniowatym układowym.
od
129,00 zł

P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF

Jest to test immunofluorescencyjny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał skierowanych przeciwko mięśniom poprzecznie prążkowanym. Obecność tych przeciwciał może wskazywać na różne choroby mięśniowe, takie jak zapalenie mięśni.
od
143,00 zł

P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-ACHR) met. RIA

Jest to test radioimmunologiczny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał skierowanych przeciwko receptorom acetylocholiny. Obecność tych przeciwciał może być związana z miastenią, chorobą autoimmunologiczną wpływającą na przewodzenie impulsów nerwowych do mięśni.
od
189,00 zł

P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF

Jest to test immunofluorescencyjny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał skierowanych przeciwko komórkom okładzinowym żołądka. Obecność tych przeciwciał może być związana z chorobami autoimmunologicznymi żołądka, takimi jak przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka.
od
113,00 zł

P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF

Jest to test immunofluorescencyjny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał skierowanych przeciwko mięśniowi sercowemu. Obecność tych przeciwciał może być związana z różnymi chorobami serca i układu krążenia.
od
203,00 zł

P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF

Jest to test immunofluorescencyjny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał skierowanych przeciwko wyspom trzustki, komórkom zewnątrzwydzielniczym trzustki oraz komórkom kubkowatym jelit. Obecność tych przeciwciał może być związana z chorobami autoimmunologicznymi trzustki i jelit.
od
226,00 zł

P/c. p. korze nadnerczy met. IIF

Jest to test immunofluorescencyjny, który ma na celu wykrycie obecności przeciwciał skierowanych przeciwko korze nadnerczy. Obecność tych przeciwciał może być związana z chorobami autoimmunologicznymi nadnerczy.
od
150,00 zł

IgE całkowite

Jest to badanie mające na celu pomiar całkowitej ilości przeciwciał IgE we krwi. IgE jest głównym przeciwciałem zaangażowanym w reakcje alergiczne. Pomiar poziomu IgE może być pomocny w diagnozowaniu alergii i monitorowaniu skuteczności leczenia alergicznych schorzeń.
od
46,00 zł

Panel alergenów - mieszany (pediatryczny)

Jest to panel testów mających na celu wykrycie reakcji alergicznych u dzieci. Zawiera mieszankę różnych alergenów, które są często odpowiedzialne za alergie u dzieci, takie jak alergeny pokarmowe i alergeny oddechowe. Ten panel może pomóc zidentyfikować potencjalne alergeny, na które dziecko może być uczulone.
od
226,00 zł

Panel alergenów pokarmowych

Jest to panel testów mających na celu wykrycie reakcji alergicznych na różne pokarmy. Zawiera mieszankę alergenów pokarmowych, takich jak mleko, jaja, orzechy, pszenica, soja i inne. Ten panel może pomóc zidentyfikować pokarmy, na które organizm reaguje alergicznie.
od
226,00 zł

Panel alergenów oddechowych

Jest to panel testów mających na celu wykrycie reakcji alergicznych na alergeny występujące w powietrzu, takie jak pyłki roślin, kurz, roztocza itp. Zawiera mieszankę różnych alergenów oddechowych, które są powszechnie obecne w środowisku. Ten panel może pomóc zidentyfikować alergeny, które powodują objawy alergiczne układu oddechowego.
od
226,00 zł

Panel oddechowy III (10 alergenów)

Jest to panel testów, który obejmuje 10 wybranych alergenów oddechowych. Są to alergeny, które mogą powodować reakcje alergiczne układu oddechowego, takie jak pyłki roślin, kurz, pleśnie i inne czynniki związane z alergiami oddechowymi.
od
166,00 zł

Panel pokarmowy III (10 alergenów)

Jest to panel testów, który obejmuje 10 wybranych alergenów pokarmowych. Są to alergeny, które mogą powodować reakcje alergiczne na pożywienie, takie jak mleko, jaja, ryby, orzechy, pszenica i inne czynniki związane z alergiami pokarmowymi.
od
166,00 zł

Panel pokarmowy IV (10 alergenów)

Jest to panel testów, który obejmuje 10 innych wybranych alergenów pokarmowych. Zawiera różne alergeny pokarmowe, które mogą powodować reakcje alergiczne, takie jak owoce morza, soja, nasiona, warzywa itp.
od
166,00 zł

IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych

Jest to test immunologiczny służący do wykrycia poziomu przeciwciał IgE skierowanych przeciwko mieszaninie alergenów traw wczesnych. Te alergeny są związane z reakcjami alergicznymi na pyłki traw występujące wczesną wiosną.
od
60,00 zł

IgE sp. TP9 - mieszanka drzew

Jest to test immunologiczny służący do wykrycia poziomu przeciwciał IgE skierowanych przeciwko mieszaninie alergenów drzew. Te alergeny są związane z reakcjami alergicznymi na pyłki drzew występujące głównie na wiosnę.
od
60,00 zł

IgE sp. WP3 - mieszanka chwastów

Jest to test immunologiczny służący do wykrycia poziomu przeciwciał IgE skierowanych przeciwko mieszaninie alergenów chwastów. Te alergeny są związane z reakcjami alergicznymi na pyłki chwastów występujące głównie latem i jesienią.
od
60,00 zł

IgE sp. MP1 - mieszanka pleśni

Jest to test immunologiczny służący do wykrycia poziomu przeciwciał IgE skierowanych przeciwko mieszaninie alergenów pleśni. Te alergeny są związane z reakcjami alergicznymi na pleśnie, które mogą występować w wilgotnych i niedostatecznie wentylowanych środowiskach.
od
60,00 zł

IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza

Jest to test immunologiczny służący do wykrycia poziomu przeciwciał IgE skierowanych przeciwko mieszaninie alergenów związanych z rybami, skorupiakami i owocami morza. Te alergeny mogą wywoływać reakcje alergiczne u osób uczulonych.
od
60,00 zł

IgE sp. EP71 - mieszanka pierza

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom zawartym w piórach ptaków. Wysoki poziom IgE w odpowiedzi na tę mieszankę może wskazywać na uczulenie na pierze ptaków.
od
60,00 zł

EP1-Mieszanka naskórków: łupież psa (E5), naskórek i łupież kota (E1), łupież konia (E3), łupież krowy (E4)

Test immunologiczny, który zawiera mieszankę alergenów pochodzących z naskórków różnych zwierząt, takich jak psy, koty, konie i krowy. Służy do identyfikacji alergii skórnych związanych z tymi zwierzętami.
od
50,00 zł

IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom związanych z trawami późnymi. Trawy późne są innym źródłem alergenów pyłku roślinnego, które mogą wywoływać reakcje alergiczne.
od
60,00 zł

IgE sp. FP5 - mieszanka żywności (dziecięca)

Test immunologiczny, który zawiera mieszankę alergenów pokarmowych często spotykanych u dzieci. Stosowany jest do diagnozowania alergii pokarmowych u dzieci i identyfikacji konkretnych alergenów wywołujących reakcje alergiczne.
od
60,00 zł

IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom roztoczy kurzu domowego gatunku Dermatophagoides pteronyssinus. Stosowany jest do diagnozowania alergii na roztocza kurzu domowego.
od
51,00 zł

IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom roztoczy kurzu domowego gatunku Dermatophagoides farinae. Jest stosowany do diagnozowania alergii na roztocza kurzu domowego.
od
51,00 zł

IgE sp. D70 - Acarus siro

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom roztocza gatunku Acarus siro. Stosowany jest do diagnozowania alergii na roztocza tego gatunku, które mogą być obecne w domowych środowiskach.
od
51,00 zł

IgE sp. D71 - Lepidoglyphus destructor

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom roztocza gatunku Lepidoglyphus destructor. Jest stosowany do diagnozowania alergii na roztocza tego gatunku, które mogą być obecne w domowych środowiskach.
od
51,00 zł

IgE sp. E7 - odchody gołębia

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom zawartym w odchodach gołębi. Jest stosowany do diagnozowania alergii na gołębie oraz określania reakcji alergicznych związanych z obecnością tych alergenów.
od
51,00 zł

IgE sp. H3 - mieszanka kurzu domowego (Bencard)

Test immunologiczny, który zawiera mieszankę alergenów pochodzących z kurzu domowego. Jest stosowany do identyfikacji alergii na kurz domowy oraz określenia konkretnych alergenów wchodzących w skład tego środowiskowego alergenu.
od
51,00 zł

IgE sp. E2 naskórek psa

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom zawartym w naskórku psa. Stosowany jest do diagnozowania alergii na psy oraz określenia reakcji alergicznych związanych z obecnością tych alergenów.
od
33,00 zł

IgE sp. E201 - pióra kanarka

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom zawartym w piórach kanarka. Jest stosowany do diagnozowania alergii na kanarki oraz określenia reakcji alergicznych związanych z obecnością tych alergenów.
od
51,00 zł

IgE sp. E70 - pierze (pióra gęsi)

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom zawartym w piórach gęsi. Jest stosowany do diagnozowania alergii na pierze oraz określenia reakcji alergicznych związanych z obecnością tych alergenów.
od
51,00 zł

IgE sp. E78 - pióra papużki falistej

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom zawartym w piórach papużki falistej. Stosowany jest do diagnozowania alergii na papużki faliste oraz określenia reakcji alergicznych związanych z obecnością tych alergenów.
od
51,00 zł

IgE sp. E86 - pióra kaczki

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom zawartym w piórach kaczki. Jest stosowany do diagnozowania alergii na pióra kaczki oraz określania reakcji alergicznych związanych z obecnością tych alergenów.
od
51,00 zł

IgE sp. E84 - naskórek chomika

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom zawartym w naskórku chomika. Jest stosowany do diagnozowania alergii na chomiki oraz określania reakcji alergicznych związanych z obecnością tych alergenów.
od
51,00 zł

IgE sp. E82 - naskórek królika

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom zawartym w naskórku królika. Stosowany jest do diagnozowania alergii na króliki oraz określenia reakcji alergicznych związanych z obecnością tych alergenów.
od
51,00 zł

IgE sp. E81 - naskórek owcy

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom zawartym w naskórku owcy. Jest stosowany do diagnozowania alergii na owce oraz określania reakcji alergicznych związanych z obecnością tych alergenów.
od
51,00 zł

IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom zawartym w naskórku świnki morskiej. Jest stosowany do diagnozowania alergii na świnki morskiej oraz określania reakcji alergicznych związanych z obecnością tych alergenów.
od
51,00 zł

IgE sp. E5 łupież psa

Test immunologiczny, który identyfikuje przeciwciała IgE skierowane przeciwko alergenom zawartym w łupieżu psa. Jest stosowany do diagnozowania alergii na psy oraz określania reakcji alergicznych związanych z obecnością tych alergenów.
od
51,00 zł