Holter ciśnieniowy – holter RR

Holter ciśnieniowy, zwany także holterem RR jest badaniem wykonywanym przez lekarza kardiologa. Badanie polega na rejestracji ciśnienia tętniczego w ciągu całej doby. Przez cały czas trwania badania, chory nosi aparat pomiaru ciśnienia (rejestrator) na pasku i mankiet założony na ramię.

Jak przygotować się do badania holterem ciśnieniowym?

Na badanie należy zgłosić się z dokumentem tożsamości (w przypadku osób do 18 roku życia z dokumentem zgłasza się rodzic/opiekun), gdyż warunkiem założenia holtera jest podpisanie z osobą pełnoletnią umowy najmu aparatu.

  • W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.
  • Urządzenia nie wolno moczyć i wyjmować z futerału.
  • Zaleca się luźne ubranie, aparat można przypiąć do paska u spodni lub nosić na pasku zawieszonym na szyi.

U Pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe może dojść do wystąpienia wybroczyn skórnych w okolicy ramienia, nie ma jednak konieczności odstawiania ich, nie stanowią one przeciwwskazania.

Holter ciśnieniowy – holter RR
Koszt badania:

Pytania
i odpowiedzi