Badanie histopatologiczne

Badanie histopatologiczne jest badaniem, które umożliwia precyzyjne rozpoznanie zmian nowotworowych, zmian zwyrodnieniowych i zmian zapalnych. Pozwala także na skuteczny wybór sposobu leczenia i ocenę trafności zastosowanej terapii.

Badanie histopatologiczne jest badaniem, które umożliwia precyzyjne rozpoznanie zmian nowotworowych, zmian zwyrodnieniowych i zmian zapalnych.  Pozwala także na skuteczny wybór sposobu leczenia i ocenę trafności zastosowanej terapii.
Zalecane jest wykonanie badania histopatologicznego w przypadku, gdy u pacjenta istnieje podejrzenie choroby.
Badanie histopatologiczne polega na pobraniu wycinka tkanki, a następnie na zbadaniu jej pod mikroskopem, porównując pobrany wycinek do zdrowej tkanki pacjenta.

Oczekiwanie na wynik badania histopatologicznego waha się od 2 – 4 tygodni. Ocenę wyniku należy pozostawić lekarzowi. Wynik badania histopatologicznego pomoże ustalić czy i jaką postać histopatologiczną ma zmiana nowotworowa, jaki jest stopień złośliwości oraz stopień zaawansowania, który ułatwi oszacowanie rokowań dla pacjenta.

Wykonujemy również badanie histopatologiczne ginekologiczne.

Cena badania histopatologicznego

Wykonanie badania histopatologicznego oraz histopatologicznego ginekologicznego w Centrum Medycznym All-Med kosztuje 50 PLN.

Badanie histopatologiczne
Koszt badania:

Pytania
i odpowiedzi