Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Guzy nadnerczy

Nadnercza są niewielkimi narządami o kształcie piramidy, składają się z części kory i rdzenia oraz są umiejscowione na szczycie nerek. Guz nadnercza to zmiana nowotworowa zlokalizowana na jednym bądź obydwu nadnerczach, najczęściej występującym guzem nadnerczy jest gruczolak, łagodny nowotwór o dobrych rokowaniach.

Czym jest guz nadnerczy?

Nadnercza są niewielkimi narządami o kształcie piramidy, składają się z części kory i rdzenia oraz są umiejscowione na szczycie nerek.

Kora nadnerczy jest odpowiedzialna za produkcję hormonów a dokładniej kortyzolu a pojawiające się zmiany nowotworowe w nadnerczach mają wpływ na poziom hormonów nadnerczy, przysadki i podwzgórza.
Guz nadnercza to zmiana nowotworowa zlokalizowana na jednym bądź obydwu nadnerczach, najczęściej występującym guzem nadnerczy jest gruczolak, łagodny nowotwór o dobrych rokowaniach.

Łagodne gruczolaki, tłuszczaki i naczyniaki nadnercza stanowią 50-80% wszystkich wykrywanych guzów nadnerczy. 4-5% przypadków to guzy chromochłonne, 4% – rak kory nadnerczy, 2% – przerzuty do nadnerczy

Objawy guza nadnerczy

Zdarza się, że niektóre guzy mają przebieg bezobjawowy i są wykrywane przy okazji innych badań. Jednak w przypadku guza nadnercza wydzielającego kortyzol czyli czynnego hormonalnie występuje subkliniczny zespół Cushiga a jego objawy to:

 • nadciśnienie tętnicze, 
 • pogrubienie twarzy i karku, tzw. twarz księżycowa, 
 • rozstępami, 
 • nadmiernym owłosieniem, 
 • osłabieniem siły mięśniowej, 
 • zaburzeniami miesiączkowania, 
 • bólami głowy, 
 • depresją, 
 • otyłością brzuszną, 
 • osteoporozą, 
 • cukrzycą, 
 • hiperlipoproteinemią.

Diagnostyka

Najczęściej guz nadnercza wykrywany jest przypadkowo podczas badania USG jamy brzusznej. Kolejnym krokiem po wykryciu guza jest rozszerzenie diagnostyki o rezonans magnetyczny lub tomografię komputerową. 

Takie badania obrazowe umożliwiają ocenę wielkości kształtu czy współczynnika osłabienia promieniowania. W niektórych przypadkach konieczna jest biopsja nadnercza. 

Leczenie guza nadnerczy

Ważne jest podejście holistyczne do pacjenta i opieka lekarzy o specjalizacji endokrynologia  i onkologia. 

Proces leczenia jest uzależniony od rodzaju, wielkości czy tempa rozrostu guza. Oznacz to, że chorzy którzy nie zostali zakwalifikowanie do leczenia operacyjnego powinni wykonać badanie obrazowe po 3-6 miesiącach od wykrycia zmiany, a następnie powtarzać je raz w roku przez 2 lata. Konieczna jest również coroczna ocena hormonalna przez 5 kolejnych lat. 

Pacjenci których guz ma cechy raka nadnerczy lub guza chromochłonnego, jego wielkości wynosi powyżej 5 cm a tempo rozrostu jest szybkie (powyżej 1cm/rok) leczeni są poprzez zabieg operacyjny oraz farmakoterapię.
Bardzo często z powodu późnego wykrycia guza należy wdrożyć długotrwałą i agresywną chemioterapię.
Pacjenci po zabiegach operacyjnych również poddani są tym samym badaniom kontrolnym co nieoperacyjni.

Szanse na wyleczenie zależą nie tylko od stopnia zaawansowania choroby, ale i wieku pacjenta.
Nie czekaj umów wizytę do specjalisty. 

This is some text inside of a div block.
Koszt badania:
This is some text inside of a div block.

Pytania
i odpowiedzi