Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Współpraca All-Med z Funduszami Norweskimi

The EEA and Norway Grants are about cooperation to reduce economic and social disparities in Europe. Since inception, thousands of projects involving even more people have been implemented, contributing to these objectives. Relations have developed and results have been achieved. Through communication, we show how the EEA and Norway Grants make a real difference in the lives of people. We need to show the opportunities that lie within the Grants and the results we achieve when we are working together for a green, competitive and inclusive Europe.
Telemedycyna, nowoczesne technologie medyczne i mało inwazyjne zabiegi szansą na szybkie komfortowe, skuteczne i tanie leczenie – taką misją rozpoczynamy współpracę z w ramach Funduszy Norweskich, by w najbliższej przyszłości poprawiać i udoskonalać procesy leczenia Łodzian w naszym centrum medycznym All-Med.
All-Med's cooperation with the Norwegian Funds Telemedicine, modern medical technologies and minimally invasive procedures a chance for fast comfortable, effective and inexpensive treatment - this is the mission with which we start cooperation with the Norwegian Funds to improve and enhance the treatment processes of Lodz residents at our All-Med medical center in the near future.
Współpraca All-Med z Norweskimi Funduszami Telemedycyny, nowoczesnymi technologiami medycznymi oraz procedurami minimalnie inwazyjnymi to szansa na szybkie, komfortowe, skuteczne i niedrogie leczenie - taka misja przyświeca nam podczas rozpoczynania współpracy z Norweskimi Funduszami w celu poprawy i usprawnienia procesów leczenia mieszkańców Łodzi w naszym ośrodku medycznym All-Med w najbliższej przyszłości.

Improve quality of life with a modern treatment system

At All-Med, we value modern solutions that streamline the processes of our medical facility and make the work of our medical center's doctors, employees and partners easier.  We are also pleased that the development of our facility is accompanied by facilitations and new conveniences for the patients of our medical center, who can get the necessary treatment, consultations and minimally invasive procedures in a shorter period of time.

In addition, we are aware of increasing the security of our medical facility, including the processing of personal data, thanks to the upgrading of the medical technologies we use at our medical center.

We look forward to working together with the Norwegian and EEA Funds to improve and develop our medical facility.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

We are implementing a project supported by funds from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 : measure 19.1 New Products and Investments sub-measure 19.1.3 Welfare and health technologies improving quality of life

Project title : Launching the provision of comprehensive medical services for the treatment of vascular, orthopedic and cardiovascular diseases using innovative medical tools and techniques and extensive use of telemedicine solutions.

Project value: PLN 14,605,600.39

Project funding: PLN 3,154,309.76

Check out the Norwegian funds page here: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org


Poprawa jakości życia dzięki nowoczesnemu systemowi leczenia

W All-Med cenimy nowoczesne rozwiązania, które usprawniają procesy naszej placówki medycznej oraz ułatwiają pracę lekarzom, pracownikom oraz partnerom naszego centrum medycznego. Cieszymy się również z iż w parze z rozwojem naszej placówki idą ułatwienia oraz nowe dogodności dla pacjentów naszego centrum medycznego, którzy mogą w krótszym okresie czasu uzyskać potrzebne leczenie, konsultacje oraz małoinwazyjne zabiegi.

Dodatkowo mamy świadomość podnoszenia bezpieczeństwa naszej placówki medycznej, w tym przetwarzania danych osobowych, dzięki unowocześnianiu technologii medycznych z których korzystamy w naszym centrum medycznym.

Cieszymy się z działania razem z Funduszami Norweskimi i EOG nad poprawą i rozwojem naszej placówki medycznej.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Realizowany przez nas projekt wsparty ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 : działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje poddziałanie 19.1.3 Technologie poprawiające jakość życia – Welfare and health technologies

Tytuł projektu : Uruchomienie świadczenia kompleksowych usług medycznych w zakresie leczenia schorzeń naczyniowych, ortopedycznych i kardiologicznych przy zastosowaniu innowacyjnych narzędzi i technik medycznych oraz szerokim wykorzystaniu rozwiązań telemedycznych.

Wartość projektu: 14 605 600,39 zł

Dofinansowanie projektu: 3 154 309,76 zł

Sprawdź stronę Funduszy Norweskich tutaj: www.eeagrants.org / www.norwaygrants.org