Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wyślij ręcznie deklarację

Proszę pamiętać o podpisaniu i załączeniu czytelnego skanu

maksymalnie 10 MB
Trwa wysyłanie...
fileuploaded.jpg
Błąd wysyłki. Maksymalna wielkość 10 MB
Pacjencie! Twoja deklaracja POZ została złożona pomyślenie. Dziękujemy za zaufanie i wybór placówki AllMed.
Błąd. Proszę sprawdzić plik.
W skrócie
1. Naruszenie nie nastąpiło w naszym centrum medycznym. Nastąpiło u jednego z naszych podwykonawców usług informatycznych.
2. Incydent został zgłoszony na policję oraz do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie ma konieczności dokonywania kolejnych zgłoszeń.
3. Poufność danych dokumentów (takie jak dowody osobiste czy paszporty) nie została naruszona.
4. Nasze centrum medyczne All-Med zmieniło już system, którego dotyczy naruszenie. Przeprowadzone analizy wskazują, że bieżące dane naszych Pacjentów są bezpieczne i nie zostały dotknięte naruszeniem.
5. Incydent dotknął archiwum gdzie naruszone dane sięgają najpóźniej 2019 roku.

Naruszenie poufności danych osobowych


NZOZ All-MED Centrum Medyczne Specjalistyczne Gabinety Lekarskie z siedzibą w Łodzi informuje, że doszło do naruszenia poufności danych osobowych.

Drogi Pacjencie

Otrzymaliśmy zgłoszenie od spółki Medily sp. z o.o. (naszego dostawcy oprogramowania medycznego do umawiania i obsługi wizyt lekarskich) o incydencie naruszenia bezpieczeństwa w postaci ataku hakerskiego. W wyniku przeprowadzonego ataku doszło do kradzieży rekordów z systemów informatycznych spółki Medily sp. z o.o. oraz ujawnienia tych danych na forum cyber przestępczym. W skutek powyższego nastąpiło naruszenie poufności Państwa danych osobowych. Z otrzymanych przez nas informacji wynika, że incydent dotyczył jedynie danych z okresu do końca 2019 roku.

Na skutek zdarzenia doszło do naruszenia następujących danych osobowych:

  • Imię i nazwisko
  • Numer PESEL
  • Data urodzenia
  • Dane adresowe
  • Numer telefonu
  • Dane o stanie zdrowia

Informujemy, że naruszenie zostało zgłoszone do Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz ze względu na przestępczy charakter incydentu, na Policję Wrocław Śródmieście przy ul. Grunwaldzkiej 6.

Potwierdziliśmy również, że incydent dotyczył starej wersji systemu, która nie jest już przez nas wykorzystywana od 2023 roku. Dodatkowo wciąż pozostajemy w stałym kontakcie ze spółką Medily sp. z o.o, która na bieżąco informuje o postępach w sprawie, z uwagi na przestępczy charakter działań zostało zgłoszone zawiadomienie do organów ścigania.


W trosce o bezpieczeństwo i aby uchronić Państwa przed negatywnymi skutkami naruszenia przygotowaliśmy najważniejsze zalecenia:

Jak się zabezpieczyć?
- Istnieje opcja zastrzeżenia numeru PESEL online, potrzebne będą profil zaufany, podpis kwalifikowany, e-dowód lub dane do logowania w bankowości elektronicznej. Wystarczy wykonać następujące kroki:
1) Zaloguj się na stronie mObywatel.gov.pl.
2) Wybierz opcję “Zastrzeż PESEL”

- Zalecamy zachować szczególną ostrożność  na korespondencję mailową i SMS’ową niewiadomego pochodzenia z zawartymi linkami oraz podejrzany kontakt telefoniczny, szczególnie przy podawaniu swoich danych osobowych.

- Mogą Państwo założyć  konto w BIK ( Biuro Informacji Kredytowej) celem monitorowania swojej aktywności kredytowej
Możliwe konsekwencje naruszenia
- Narażenie na dyskryminację lub utratę dobrego imienia w związku
z ujawnieniem informacji dotyczących Pana/Pani stanu zdrowia..

- Zaciągnięcie zobowiązań z wykorzystaniem danych osobowych objętych naruszeniem, co może prowadzić do powstania strat finansowych.

- Próba podszycia się pod instytucje lub podmiot trzeci w celu uzyskania lub wyłudzenia dodatkowych informacji.

- Nieuprawnione wykorzystywanie przysługujących Państwu praw publicznych lub obywatelskich.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości lub chęci uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Patrykiem Ogórek

  • elektronicznie na adres e-mail: IOD@all-med.pl lub
  • listownie na adres:

All-MED Centrum Medyczne Inspektor Ochrony Danych

ul. Armii Krajowej 43A, 94-046 Łódź